Психолого-педагогічне просвітництво сімей з дітьми раннього віку, дипломна робота

В нас можна придбати готову дипломну роботу на тему Психолого-педагогічне просвітництво сімей з дітьми раннього віку, що була виконана за всіма вимогами та успішно захищена.

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади психолого-педагогічного просвітництва сімей з дітьми раннього віку 8
1. Стан наукової розробки проблем сімейного виховання дітей раннього віку як теми психолого-педагогічного просвітництва в сучасних умовах 8
2. Особливості соціального та психологічного розвитку дітей раннього віку згідно поглядів сучасної науки 22
3. Інтегрований тип виховання як наслідок розповсюдження нових виховних ідей та просвітницьких дій 38
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. Потреба батьків дітей раннього віку в психолого-педагогічних знаннях та можливості їх задоволення в сучасних умовах 55
2.1. Характеристика потреб батьків дітей раннього віку в психолого-педагогічних знаннях про особливості соціалізації дитини цього етапу зростання 55
2.2. Структурно-функціональний аналіз просвітницької діяльності різних установ та закладів щодо соціального та психологічного розвитку дітей раннього віку 67
2.2.1. Друковані джерела спеціальної літератури, періодичні видання та інші ЗМІ 67
2.2.2. Особливості медичного супроводу та його просвітницька складова 69
2.2.3. Діяльність виховних закладів 73
2.2.4. Просвітницька діяльність соціальних служб та громадських організацій 78
2.3. Напрямки психолого-педагогічного просвітництва батьків дітей раннього віку та вдосконалення форм і методів соціальної роботи з ними 83
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТОК 100

Сторінок: 100, вартість 990 грн.

Назад

Курсові || Дипломні || Реферати || Контрольні || Іспити || Готові