Дипломні та курсові з педагогіки та англійської філології

Виконуємо на замовлення курсові та дипломні роботи з іноземної філології: української та англійської мови та літератури. Щоб дізнатися ціну, пришліть нам на е-мейл тему курсової чи дипломної, предмет, обсяг, термін, методичні рекомендації та зміст, якщо вони є.

Пропонуємо якісні авторські дипломні, бакалаврські, магістерські роботи з англійської філології, педагогіки, методики викладання іноземних мов, що написані за всіма вимогами до виконання робіт. Доопрацювання придбаних курсових та дипломних робіт із бази можливе лише за окрему плату.

Безеквівалентна лексика та способи її передачі рідною мовою, курсова - 37 стор.

Типи умовних речень в романі С. Моема Театр та особливості їх вживання та перекладу, курсова - 32 стор.

Засоби вираження епістемічної модальності на основі англомовних промов, дипломна - 80 стор.

Жанрова специфіка псевдонаукових творів, дипломна - 80 стор.

Граматичні ігри як ефективний засіб засвоєння нового граматичного матеріалу на уроках англійської мови на середньому ступені сзош, курсова - 28 стор.

Навчальні ігри на уроках іноземної мови на середньому ступені сзош, курсова - 38 стор.

Концептуальна еквівалентність перекладу метафор, курсова - 36 стор.

Особливості перекладу заголовків з англійської мови, дипломна - 63 стор.

Особливості використання рольових ігор на початковому ступені сзош, курсова - 32 стор.

Розвиток взаємин старших дошкільників з однолітками у творчих іграх - 134 стор.

Підготовка вчителя у Болгарії, курсова робота - 40 стор.

Метод демонстрації на уроці трудового навчання у школі, курсова робота - 33 стор.

Проектна діяльність як засіб патріотичного виховання молодших школярів - 50 стор.

Автентичні літературні тексти як засіб підвищення соціокультурної компетенції учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, дипломна - 120 стор.

Особливості відтворення сленгових одиниць та іншомовних запозичень у сучасній художній літературі (на матеріалі українського перекладу роману Маріо Пюзо "Хрещений батько") - бакалаврська

Семантика й функції займенників в американському поетичному тексті - курсова робота

Структурні особливості юридичної лексики", практична частина (словотвір, способи творення термінів, афіксація, суфіксація, префіксація, приклади з сімейного права (Glossary of family law terms)

Особливості перекладу рекламних текстів на матеріалі журналу - дипломна робота

Способи перекладу вiдтінкiв модальностi у науково технiчному перекладi з англiйської мови українською - курсова робота

Курсові || Дипломні || Реферати || Контрольні || Іспити || Готові